Technologia

Projekt wybranego domu w technologii szkieletowej edytujemy z naszymi projektantami na specjalnym oprogramowaniu do formy

przestrzennej 3D. Na tym etapie możliwe jest wykonanie modyfikacji w konstrukcji budynku pod kątem potrzeb klienta.

Następnie projekt w wersji elektronicznej wędruje bezpośrednio na linię produkcyjną do numerycznej obrabiarki typu Hundegger K2, która

bezbłędnie i bardzo precyzyjnie przetwarza importowane, certyfikowane drewno KVH na kompletną i gotową do montażu konstrukcję.

Drewno KVH jest najlepszym materiałem do budowy domów drewnianych ponieważ jest suszone komorowo do poziomu około 15%

wilgotności, co zapewnia  stabilność wymiarową, trwałość kształtu oraz odporność biologiczną.

Każda belka jest czterostronnie strugana i fazowana, co w połączeniu z precyzyjnie wykonanymi czopami i zamkami ciesielskimi daje wysoką

dokładność pasowania konstrukcji budynku .

 

Standardowa ściana zewnętrzna w technologii STEICO (140 mm STEICO Flex + 40 mm STEICO Protect + 60 mm STEICO Therm)

posiada współczynnik przenikalności cieplnej u = 0,155 w/m2k przy jednocześnie kilkukrotnie wyższej kumulacji ciepła niż tradycyjne

technologie ''kanadyjskie'' oraz grubości ściany zewnętrznej zaledwie ca 270 mm.

Aby osiągnąć taki współczynnik ściana z materiałów ceramicznych  o grubości np.: 24 cm musiałaby być docieplona dodatkowo

styropianem o grubości ca 30 cm, co dwukrotnie zwiększa jej grubość czyli zabiera konkretną liczbę metrów kwadratowych powierzchni

użytkowej przy tej samej powierzchni zabudowy, niszcząc tak cenny mikroklimat w mieszkaniu.

Styropian bowiem (handlowa nazwa spienionego polistyrenu) uniemożliwia ''oddychanie'' ścian, czyli wydalanie w naturalnych procesach

fizycznych pary wodnej na zewnątrz budynku poprzez przegrody. Konieczne jest tu więc stosowanie dużej liczby kanałów wentylacyjnych

lub wymuszonej wentylacji mechanicznej – kosztowne rozwiązania zarówno wykonawczo, jak i eksploatacyjne.

Opisany powyżej współczynnik u jest zaledwie o 0,005 w/m2k wyższy, niż wymagany dla przegród zewnętrznych w

technologii domów pasywnych!!!

Zastosowanie grubszej warstwy dyfuzyjnie otwartej płyty elewacyjnej STEICO Protect powoduje dalsze polepszenie tego parametru.

Technologia nadaje się więc doskonale do projektowania i budowy domów niskoenergetycznych  (pasywnych, 1,5- i 3-litrowych).

 

Wszystkie elementy konstrukcyjne naszych domów wykonywane są zgodnie z przepisami i normami ognioochronnymi, dzięki czemu każdy z nich

spełnia wymaganą dla budownictwa mieszkalnego normę ogniową, dającą ochronę przynajmniej 30 minut dla rozprzestrzeniania się ognia.

Również odporności ogniowe wymagane w budownictwie wielorodzinnym, budynkach użyteczności publicznej, a także w wykonaniach

przemysłowych są w naszej technologii możliwe do spełnienia.

 

Współczynnik przenikalności cieplnej dla ścian:

GKB 12,5mm

STEICO Therm 60 mm

OSB15mm

KVH 140mm x 60mm

STEICO Flex 140 mm

STEICO Protect 40 mm

U = 0,155 Wm2/K

 

GKB 12,5mm

STEICO Therm 60 mm

OSB15mm

KVH 140mm x 60mm

STEICO Flex 140 mm

STEICO Protect 80 mm

U = 0,137 Wm2/K

 

GKB 12,5mm

STEICO Therm 60 mm

OSB15mm

KVH 140mm x 60mm

STEICO Flex 140 mm

STEICO Protect 100 mm U = 0,129 Wm2/K

 

Copyright: GREENBAU

Odsłon : 146607

Realizacja: Dery.pl